Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2020.10.05-től visszavonásig.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) és esetleges mellékletei tartalmaz minden olyan információt és feltételt, amely kötelező érvényű az azt elfogadott felek számára.

Fogalom meghatározások
Használatos Fogalmak és jelentéseik

Ábrák
Minden ábra az adott ingatlan belső nézetében értendő. Egyéb esetben az ábra nézete fel van tüntetve.

Méretek
Minden méret gyártási méret, milliméterben (mm), vagy centiméterben (cm) megadva. A mm ezres helyiértékig (pl. 1235), a cm százas helyiértékig (pl. 123,5) jelölve. Minden egyéb méretezés feltüntetve.

Szerzői jogvédelem
Jelen ÁSZF-nek a tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. További felhasználása írásos engedély nélkül tilos.

Tartós adathordozó
Olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél (e-mail).

Nyílászáró termékek
Műanyag-, alumínium-, fa homlokzati nyílászárók, tetőtéri ablak, beltéri ajtók, garázskapu

Kiegészítő termékek
Külső árnyékolók, belső sötétítők, szúnyoghálók, külső párkány, belső könyöklő

Forgalmazó
TMI Group Kft. (a mysablak.hu, sablak.hu, kubusablak.hu, aluminiumbejaratiajto.hu domain nevek / honlapok tulajdonosa és üzemeltetője, Székhely: 8600 Siófok, Koch Róbert u. 10/B 4. em. 13. ajtó, adószám: 23515811-2-14) az a vállalkozás, aki a termékeket közvetlenül Gyártótól, vagy Nagykereskedőtől vásárolja, hogy azokat tovább értékesítse Megrendelőnek.

Megrendelő
Az a természetes, vagy jogi személy, aki a termékek gyártására és leszállítására megbízást ad Forgalmazónak.

Szakképzett vállalkozás, vagy szakképzett személy (továbbiakban: Szakember)
A Szakember az, aki az előképzettsége és tapasztalatai alapján elegendő ismerettel rendelkezik az épületasztalos-ipari és árnyékolástechnikai termékről, ezen kívül tisztában van a hatályos munka- és balesetvédelmi jogszabályokkal, valamint betartja a mindenkori szerelési- és beépítési előírásokat.

Szolgáltató Partner (továbbiakban: Partner)
Az a Szakember, aki az építőipari késztermékeket egy építkezés helyszínén szakszerűen beépíti / felszereli anélkül, hogy a terméken bármiféle módosítást végrehajtana.

Késztermék (továbbiakban: Termék)
Gyártó által építőipari nyersanyagokból előállított termék.
Forgalmazó által forgalmazott késztermék kategóriák: homlokzati nyílászárók, árnyékolástechnikai termékek, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok és könyöklők.

Gyártó
Az a természetes, vagy jogi személy, aki építőipari nyersanyagok felhasználásával készterméket állít elő.

Gyártás
Folyamat, amely során Gyártó építőipari nyersanyagokból a kért és elvárt egyedi igények alapján egyedi műszaki tartalmú készterméket állít elő.

Gyártói Szállítás
Szolgáltatás, amely során a készterméket a Gyártó telephelyéről Forgalmazó telephelyére (raktárába) szállítják.

Gyártói Házhozszállítás
Szolgáltatás, amely során a készterméket Gyártó telephelyéről Megrendelő címére / telephelyére szállítják.

Forgalmazói Házhozszállítás
Szolgáltatás, amely során a készterméket Forgalmazó telephelyéről Megrendelő címére / telephelyére szállítják.

Várható/Tervezett Gyártási Idő
Időintervallum, amely során Gyártó az építőipari nyersanyagokból készterméket állít elő. Kizárólag tájékoztató jellegű.

Várható/Tervezett Szállítási idő
Időintervallum, amely során a Megrendelést követően a késztermék Forgalmazó telephelyére leszállításra kerül. Kizárólag tájékoztató jellegű.

Tényleges Szállítási Dátum
Naptári hét, vagy nap, amikorra a Megrendelést követően a késztermék Forgalmazó telephelyére leszállításra kerül.

Rendelési ciklus (továbbiakban: ciklus)
Időintervallum, amin belül Forgalmazó a költséghatékony gyártást és szállítást szem elött tartva egyes Megrendelők Megrendeléseit összegyűjtve, összehangolva teljesíti.

Szerződési Feltételek

1) Forgalmazó vállalja Megrendelő részére a Megrendelő egyedi igényei alapján, egyedi műszaki tartalmú épületasztalos-ipari és árnyékolástechnikai termékek rendelés-felvételét, Gyártó általi gyártását és Gyártói szállítását Forgalmazó telephelyére (továbbiakban: Megrendelés)

2) A Megrendelés tartós adathordozón történhet személyesen Forgalmazó telephelyein, vagy Megrendelő székhelyén/lakcímén, illetve elektronikus levélben (e-mail) történő nyilatkozattal-rendelés visszaigazolással (továbbiakban: e-mailes visszaigazolás). Telefonos és sms-ben történő rendelésleadásra nincs lehetőség.

3) Megrendelő határozottan kijelenti, hogy e-mailes visszaigazolás esetén megismerte, értelmezte és elfogadja a Megrendelés folyamatát, jelen hatályos ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi- és Adatkezelési Nyilatkozatot.

4) Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a megrendelt termékek egyedi igények alapján, egyedi műszaki tartalommal készülnek és kerülnek leszállításra, ezért a személyes egyeztetéseken elhangzott, az árajánlatokban esetlegesen feltüntetett, várható/tervezett/átlagos szállítási idő kizárólag tájékoztató jellegű és Forgalmazó pontos szállítási dátumot, időpontot nem határoz meg a teljesítésre (kivéve ÁSZF 33. pont). Forgalmazó vállalja, hogy Megrendelő által megrendelt termékek tényleges szállítási/teljesítési idejét maximum háromszázhatvanöt naptári napban határozza meg. (Standard szállítási idő)

5) Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Forgalmazó a háromszázhatvanöt naptári napon belül (ÁSZF 4. pont) a komplett Megrendelésben szereplő termékek gyártásba adását Gyártó(k) felé, majd azok leszállítását a komplett Megrendelésben szereplő termékek gyártási-, szállítási idejét figyelembe véve összehangolva teljesíti.

6) Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Forgalmazó a háromszázhatvanöt naptári napon belül (ÁSZF 4. pont) a komplett Megrendelésben szereplő termékek gyártásba adását Gyártó(k) felé, majd azok leszállítását ciklusokban teljesíti.

7) Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy tárgyév december 15-től következő év január 15-ig terjedő (holt)időszak nem tartozik bele a teljesítési időbe (ÁSZF 4. pont). Ebben az időszakban tényleges gyártás, szállítás nem történik.

8) Megrendelő megértette és kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a Megrendelés/Szerződés aláírását, e-mailes visszaigazolást, illetve az 1. részszámla teljesítését követően kerül sor a pontos, gyártási méretek leadására, módosítására, vagy Partner általi helyszíni felmérésre úgy a szállítási/teljesítési idő (ÁSZF 4. pont) a módosítások Megrendelő általi jóváhagyását követően lép hatályba. Ilyen esetben a megrendelés/szerződés számadatai pozitív irányba is változhatnak, amelynek különbözete a végszámla kiállításakor kerül elszámolásra. Forgalmazó a negatív árváltozást nem írja jóvá.

9) Megrendelő kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy Forgalmazó a megrendelésben szereplő késztermékeket és Partner által a beépítés/telepítés helyszínén elvégzett szolgáltatásokat referenciaként használhatja honlapján és egyéb reklámanyagaiban -azokról kép- és hanganyagot készítsen- Megrendelő személyes adatainak feltüntetése nélkül.

10) A Forgalmazóval kapcsolatban álló nyílászáró Gyártó az aktuális jogszabályok figyelembevételével a nyílászárókra a teljesítés időpontjától számítottan öt éves szavatossági időt vállal. A teljesítés időpontjának a Gyártó a szállítólevél dátumát érti.

11) A Forgalmazóval kapcsolatban álló nyílászáró Gyártó az önállóan (nem lakás, vagy lakásépület alkotórészeként) értékesített nyílászárókra a teljesítés időpontjától számítva egy év jótállást vállal.

11.1) Amennyiben a nyílászáró lakás, vagy lakóépület alkotórészeként, beépítve kerülnek megvásárlásra, úgy a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított három évig az építés-szerelési munka tényleges elvégzőjével szemben fordulhat jótállási igényével a Ptk.248.§ és a 181/2003. (XI.5.) Kormányrendelet szabályozására figyelemmel. A jótállási jogokat a lakás, lakóépület tulajdonosa -a lakás tulajdonba adásáig a megrendelő- a Partnerrel/vállalkozóval/kivitelezővel szemben érvényesítheti. A gyártóval szemben mind a jótállási-, mind a szavatossági igények érvényesítése a Forgalmazón, illetve a Partner/vállalkozón/kivitelezőn keresztül történik.

11.2) A termékről szóló végszámla egyben garancialevél is. Megrendelő igény esetén kérheti Forgalmazótól a Gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozatot. Minőségi kifogást Megrendelő minden esetben írásban (postai tértivevényes levél, e-mail: info@mysablak.hu, vagy a www.sablak.hu/kapcsolat oldalon) köteles közölni. Minőségi kifogás esetén Forgalmazó szakembert küld a hiba kivizsgálására. Jogtalan hibabejelentés esetén Megrendelő köteles Forgalmazónak a kiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni (min. 15.000,-Ft+ÁFA/alkalom).

11.3) A szerkezetek külsérelmi nyomaira, a Megrendelő által történő átvételt követően a Forgalmazó és/vagy Gyártó nem vállal felelősséget, ilyen jellegű reklamációkat kizárólag a Szállítólevélen, vagy az Átadás-Átvételi lapon jelezve -esetenként fotót mellékelve- fogadja el Forgalmazó és/vagy Gyártó.

12) A TMI Group Kft. Panaszkezelési Szabályzata megtalálható a http://sablak.hu/panaszkezeles honlapon, valamint nyomtatott formában a megrendelő pontokon, irodákban.

13) A TMI Group Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata és Adatkezelési Irányelvei megtalálható a www.sablak.hu/adatvedelem honlapon, valamint nyomtatott formában a megrendelő pontokon, irodákban.

14) Pénzügyi teljesítés, ütemezés

14.1) A pénzügyi teljesítés készpénzben, vagy banki átutalással történhet.

14.2) Az 1. részszámla összege bruttó 1 000 000 Ft rendelési értékig
Az 1. részszámla (díjbekérő) alapján a megrendelés értékének 100%-a, amely a Megrendelés aláírásakor, vagy az e-mailes visszaigazoláskor esedékes.

14.3) Az 1. részszámla összege bruttó 1 000 000 Ft rendelési érték felett
Az 1. részszámla (díjbekérő) alapján a megrendelés értékének 50%-a, amely a Megrendelés aláírásakor, vagy az e-mailes visszaigazoláskor esedékes.

14.3.1) 2. Részszámla (40%)
Forgalmazó a nyílászáró termékek gyártói szállításáról írásos értesítőt (e-mail és/vagy sms) küld Megrendelőnek. Az írásos értesítővel egyidőben Forgalmazó kiállítja a 2. részszámlát, melyet Megrendelő 3 naptári napon belül köteles kiegyenlíteni. A nyílászáró termékek Forgalmazói-, vagy Gyártói házhozszállítás feltétele a 2. részszámla teljesítése.

14.3.2.) Végszámla (10%)
Forgalmazó a megrendelés hiánytalan teljesítésekor végszámlát állít ki. A megrendelésben szereplő termékek Forgalmazó telephelyéről történő átadás-átvételének/elszállításának/házhozszállításának feltétele a végszámla teljesítése.

14.4) A felek közös megegyezéssel eltérhetnek a 14.2) és 14.3) ponttól, mely eltérést a megrendelőn/szerződésen tüntetnek fel a pénzügyi teljesítés résznél.

15) Forgalmazó a nyílászáró termékekhez esetlegesen tartozó kiegészítő termékeket kizárólag a 2. részszámla teljesítését követően küldi gyártásba gyártó(k) felé.

16.) A végszámla ellenértékének kiegyenlítéséig a termékek a Forgalmazó kizárólagos tulajdonát képezik.

17) Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy semmilyen jogcímen nem jogosult az 1. részszámlán kívül fennmaradó vételárat (2. részszámla, végszámla) sem részben, sem egészben visszatartani, azzal szemben a Forgalmazó, vagy Gyártó által írásban el nem ismert, vagy bírói úton jogerősen meg nem állapított igényt támasztani.

18) Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a 45/2014. (II.26.) Kormány Rendelet alapján a Megrendelés aláírása, vagy e-mailes visszaigazolás után már nincs lehetősége arra, hogy az érvényes és hatályos Megrendeléstől egyoldalúan elálljon, vagy azt felmondja. Abban az esetben, ha Megrendelő a konkrét megrendeléstől ennek ellenére visszalép a Forgalmazó a Megrendelő által megfizetett 1. részszámla összegét nem téríti vissza. Az így megfizetett pénzösszeget a felek ebben az esetben bánatpénznek tekintik.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

19) Amennyiben Megrendelő és Forgalmazó közös megegyezéssel áll el a Megrendeléstől/Szerződéstől és a Megrendelő által megfizetett 1. részszámla összege visszafizetésre kerül, úgy Forgalmazó az összeget kizárólag 30 napos banki átutalással teljesíti a Megrendelő által megjelölt bankszámlaszámra.

20) Megrendelő kifejezetten elfogadja és hozzájárul, hogy Forgalmazó az 1. és 2. részszámla összegét saját teljesítésének és saját működésének elősegítése érdekében sajátjaként kezelje és felhasználja.

21) Forgalmazó helyszíni felmérést, bontást, beépítést, felszerelést, kivitelezést és egyéb építőipari, szakipari munkákat (továbbiakban Szolgáltatások) nem nyújt Megrendelő részére. Forgalmazó a Megrendelő kifejezett kérésére, a Forgalmazóval szerződéses, jogi, pénzügyi kapcsolatban nem álló Partnert ajánlhat a szolgáltatások elvégzésére. Tekintettel arra, hogy Forgalmazó a Partnerrel semmilyen szerződéses, jogi, pénzügyi kapcsolatban nem áll és a szolgáltatások elvégzésére vonatkozóan csak ajánlja az adott Partnert Megrendelőnek, Forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a Partner által vállalt, elvégzett szolgáltatások tekintetében. A szolgáltatásokra irányuló megbízás minden esetben a Megrendelő (megbízó) és Partner (megbízott) között jön létre. Megrendelő, mint Megbízó közvetlenül ad megbízást Partnernek, mint Megbízottnak a megrendelésben szereplő termékek beépítésére / felszerelésére és az esetlegesen kapcsolódó építőipari szolgáltatásokra.

22) A Szolgáltatások esetleges hiányossága, vagy annak szakszerűtlensége -amennyiben nem a Gyártó/Forgalmazó, vagy annak írásos megbízásából harmadik személy végezte- a jótállási, vagy szavatossági igény Gyártóval/Forgalmazóval szemben való érvényesíthetőségét kizárja.

23) A nem a Forgalmazó írásos megbízásából -Partner által- felmért (felmérési jegyzőkönyv) szerkezetek esetleges hibáiért (pl. nyitásirány, méret) felelősséget Forgalmazó nem vállal. A Megrendelő által megadott méretek gyártási (tényleges) méretek.

24) Ha Megrendelőnek a Partner által ajánlott naptári időpont nem megfelelő a Szolgáltatások elvégzésére, úgy Megrendelő átveheti és saját költségére elszállíthatja a megrendelt terméke(ke)t Forgalmazó telephelyéről.

25) Megrendelő megértette és elfogadja, hogy a szállítási/teljesítési idő (ÁSZF 4) és 33) pont) nem azonos a Partner által vállalt szolgáltatások teljesítési idejével.

26) Az elfogadott árajánlatokat, az esetenkénti felmérési jegyzőkönyveket, rajzokat, ábrákat, műszaki leírásokat a Megrendelés mellékletei tartalmazzák.

27) Megrendelő megértette és elfogadja, hogy a kiegészítő termékek pontos gyártási méretei -Partner által- a nyílászáró termékek helyszínen történő beépítését/telepítését követően kerülnek pontosításra, felmérésre.

28) Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben Forgalmazó a Megrendelésben szereplő termék(ek)et nem tudja a szállítási feltételeknek megfelelően teljesíteni, helyettesítheti azt minőségileg és műszakilag megegyező más gyártó terméke(i)vel.

29) Forgalmazó által készített minden ajánlat és írásos anyag Forgalmazó szellemi tulajdonát képezi, melyet Forgalmazó írásos engedélye nélkül -részben, vagy teljes egészében- felhasználni, harmadik fél számára átadni tilos. Amennyiben Megrendelő a Forgalmazó írásos engedélye nélkül részben, vagy teljes egészében felhasználja, azt harmadik fél számára átadja, úgy Megrendelő a Forgalmazónak a komplett ajánlati anyag végösszegének 25%-át köteles megfizetni Ajánlatkészítés díj címen.

30) Esetleges hibás teljesítés esetén Megrendelő nem tarthat igényt kötbérre, kártérítésre Forgalmazó felé. Megrendelő elfogadja, hogy esetleges hibás teljesítés esetén Forgalmazó a Megrendelés nettó értékének max. 10%-ig pénzbeli kedvezményt biztosít Megrendelőnek.

31) Megrendelő Forgalmazó felé semmilyen olyan esetben nem tarthat igényt kötbérre, kártérítésre és kedvezményre, amely Megrendelővel kapcsolatban álló harmadik fél szerződéséből és/vagy követeléséből ered.

32) Megrendelő Forgalmazó felé semmilyen olyan esetben nem tarthat igényt kötbérre, kártérítésre és kedvezményre, amely a Forgalmazóval kapcsolatban álló Gyártó kötelességéből (pl. gyártói szállítás, szavatosság, jótállás) és/vagy mulasztásából, hibájából ered.

33) Opciós szállítási idő(k), feltételek és díjak

33.1) mySablak® 1W (mS1W) – műanyag nyílászárók rendelése esetén.
1. hetes* készregyártás – egyéni szállítással, Egri / Káli gyártói telephelyi átvétellel. (mS1W-1)
2. hetes** szállítással a mySablak® siófoki raktárába (mS1W-2)
*az 1. részszámla teljesítését követő szerdától számított 13 nap.
**az 1. részszámla teljesítését követő szerdától számított 20 nap.

33.1.1) mySablak® 1W GARANCIA (mS1Wg)
Amennyiben a leírt feltételek (ÁSZF 33.1. pont) mégsem teljesülnének úgy a műanyag nyílászárók rendelési értékének 10%-a jóváírásra kerül.

33.1.2) A mySablak® 1W kizárólag fehér alapszerkezetekre (ablak, bejárati ajtó, erkélyajtó) érvényes. Színes, alakos, íves, toló- és speciális szerkezetek egyedi szállítási idővel rendelhetők.

33.1.3) Amennyiben a szerkezet(ek)/bejárati ajtó ajtópanellel/díszpanellel/különleges üveggel (továbbiakban: betét) kerül megrendelésre, úgy a betét rétegvastagságával megegyező hőszigetelő, fehér (stadur) panellel kerül leszállításra. A kiválasztott betét egy későbbi időpontban kerül leszállításra.

33.1.4) A mySablak® 1W (mS1W) díja: bruttó 63 500 Ft + a komplett Megrendelés/Szerződés értékének 16%-a.

33.1.5) A mySablak® 1W Garancia kizárólag az 1. részszámla teljesítését követő szerdától számított 21. nap leteltével érvényesíthető.

33.2) mySablak® Priority (mSP) – műanyag nyílászárók rendelése esetén.
3. hetes* készregyártás – egyéni szállítással, Egri / Káli gyártó telephelyi átvétellel. (mSP3)
4. hetes* szállítással a mySablak® siófoki raktárába. (mSP4)
*az 1. részszámla teljesítését követő hétfővel kezdődő egész héttől számítva.

33.2.1) mySablak® Priority GARANCIA (mSPg)
Amennyiben a leírt feltételek (ÁSZF 33.2 pont) mégsem teljesülnének úgy a műanyag nyílászárók rendelési értékének 10%-a jóváírásra kerül.

33.2.2) A mySablak® Priority kizárólag fehér, illetve standard színes (aranytölgy, dió, antracitszürke) alapszerkezetekre (ablak, bejárati ajtó, erkélyajtó) érvényes. Extra színes, alakos, íves, toló- és speciális szerkezetek egyedi szállítási idővel rendelhetők.

33.2.3) Amennyiben a szerkezet(ek)/bejárati ajtó ajtópanellel/díszpanellel/különleges üveggel (továbbiakban: betét) kerül megrendelésre, úgy a betét rétegvastagságával megegyező hőszigetelő, fehér (stadur) panellel kerül leszállításra. A kiválasztott betét egy későbbi időpontban kerül leszállításra.

33.2.4) A mySablak® Priority (mSP) díja: bruttó 63 500 Ft + a komplett Megrendelés/Szerződés értékének 12%-a.

33.2.5) A mySablak® Priority Garancia kizárólag az 1. részszámla teljesítését követő hétfővel kezdődő egész héttől számított 4. hét leteltével érvényesíthető.

33.3) A mySablak® 1W (ÁSZF 33.1 pont) és mySablak® Priority (ÁSZF 33.2 pont) igénylésének és teljesítésének feltétele a komplett Megrendelés/Szerződés értékének 100%-ának 1. részszámlában történő megfizetése.

34) Házhozszállítás esetén Megrendelő feladata gondoskodni a termékek szállítójárműről történő biztonságos lepakolásáról és mozgatásáról. Amennyiben Megrendelő ezt nem vállalja, vagy nem tudja biztosítani, úgy Forgalmazó az alábbi kapcsolt szolgáltatások díjszabása alapján teljesíti azt:

Sztreccs védőfóliázás: 3 000 Ft + Áfa / m2
Szállítókaloda (fém) 100 000 Ft + Áfa / kaloda
Egyutas fa kaloda: 30 000 Ft + Áfa  / kaloda
Anyagmozgatás alapdíj: 900 Ft + Áfa / tok db
Toló szerkezetek anyagmozgatás díja: 18 000 Ft + Áfa / fm (tokszélességre számítva)
Üveg anyagmozgatás díja: 4 000 Ft + Áfa / m2
Gyártói/Forgalmazói házhozszállítás Siófok területén: 15 000 Ft + Áfa
Gyártói/Forgalmazói házhozszállítás Siófok területén kívül: 15 000 Ft+Áfa + 400 Ft+Áfa / km (Siófoktól)
Emberi erőforrás (rakodómunkás): 15 000 Ft + Áfa / fő / minden megkezdett óra
Darus leemelés kalodával szállítógépjárműről: 25 000 Ft + Áfa / minden megkezdett óra
Vákuumemelős minidaru: 255 000 Ft + Áfa / nap (9:00-16:00 óráig)
Kiszállási díj: 350 Ft + Áfa / km (Siófoktól)
Emelet díj: 1 500 Ft + Áfa / tok, vagy üveg db / emelet

34.1) Házhozszállítás esetén Megrendelő kizárólagos feladata gondoskodni az átadás-átvétel helyszínének megközelíthetőségéről, a helyszínen történő biztonságos lepakolás és mozgatás feltételeiről (pl. parkolóhely biztosítás, tereprendezés). Amennyiben Megrendelő ezt nem biztosítja, úgy Forgalmazó a házhozszállítást nem teljesíti és a készterméke(ke)t saját telephelyére szállítja, ahol 2 000 Ft + Áfa/nap/megrendelés tárolja azt a tényleges átadás-átvételig. Forgalmazó a meghiúsult házhozszállítás esetén a kapcsolt szolgáltatások díját kiszámlázza Megrendelőnek.

35) Kapcsolattartás, mySablak® Support | e-Ügyféltámogatás
Megrendelő megértette és elfogadja, hogy Forgalmazó a Megrendelést/Szerződéskötést követően a TMI Group Kft. mySablak® Support webes felületét (továbbiakban: Felület) jelöli ki (írásos) kapcsolattartásra. A felületen beérkező megkereséseket, információkéréseket Forgalmazó hétköznapokon-munkanapokon dolgozza fel.

mySablak® Support | e-Ügyféltámogatás: https://sablak.hu/kapcsolat/
mySablak® Call (hétköznapokon-munkanapokon 9:00-16:00): +36 84 999 660

36) Szerződő felek a Megrendelés teljesítése során törekednek a vitás kérdések tárgyalásos úton való megoldására. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

37) A Megrendelés módosítására kizárólag írásbeli formában (postai tértivevényes levél, e-mail: info@mysablak.hu, mySablak® Support felület) kerülhet sor.

38) Megrendelő a Megrendelés/Szerződés aláírásával, vagy e-mailes visszaigazolás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerte, értelmezte és határozottan elfogadja, valamint az egyedi igények alapján gyártott épületasztalos-ipari és árnyékolástechnikai termékeket érintő kérdésekkel, műszaki tartalommal kapcsolatban megfelelő és kielégítő tájékoztatást kapott, azokat megértette és elfogadta.

39) Jelen ÁSZF megtalálható, letölthető a TMI Group Kft. honlapjain (http://sablak.hu/aszf/, valamint nyomtatott formában az irodákban, megrendelő pontokon.

40) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az ide vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen 6 számozott oldalas ÁSZF-et a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és jóváhagyják.

Siófok, 2020.10.05.

TMI Group Kft.

Letölthető, korábbi ÁSZF-ek

Kérd INGYENES helyszíni felmérésünket, tanácsadásunkat és árajánlatunkat!


Töltsd ki ajánlatkérő űrlapunkat!

Melléklet feltöltése (Maximális fájlméret: 10MB)