Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2019.10.01-tól visszavonásig.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) és esetleges mellékletei tartalmaz minden olyan információt és feltételt, amely kötelező érvényű az azt elfogadott felek számára.

Fogalom meghatározások
Használatos Fogalmak és jelentéseik

 

Ábrák
Minden ábra az adott ingatlan belső nézetében értendő. Egyéb esetben az ábra nézete fel van tüntetve.

Méretek
Minden méret gyártási méret, milliméterben (mm), vagy centiméterben (cm) megadva. A mm ezres helyiértékig (pl. 1235), a cm százas helyiértékig (pl. 123,5) jelölve. Minden egyéb méretezés feltüntetve.

Szerzői jogvédelem
Jelen ÁSZF-nek a tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. További felhasználása írásos engedély nélkül tilos.

Forgalmazó
TMI Group Kft. (a mysablak.hu, sablak.hu, kubusablak.hu, aluminiumbejaratiajto.hu domain nevek / honlapok tulajdonosa és üzemeltetője, Székhely: 8600 Siófok, Koch Róbert u. 10/B 4. em. 13. ajtó, adószám: 23515811-2-14) az a vállalkozás, aki a termékeket közvetlenül Gyártótól, vagy Nagykereskedőtől vásárolja, hogy azokat tovább értékesítse Megrendelőnek.

Megrendelő
Az a természetes, vagy jogi személy, aki a termékek gyártására és leszállítására megbízást ad Forgalmazónak.

Szakképzett vállalkozás, vagy szakképzett személy (továbbiakban: Szakember)
A Szakember az, aki az előképzettsége és tapasztalatai alapján elegendő ismerettel rendelkezik az épületasztalos-ipari és árnyékolástechnikai termékről, ezen kívül tisztában van a hatályos munka- és balesetvédelmi jogszabályokkal, valamint betartja a mindenkori szerelési- és beépítési előírásokat.

Szolgáltató Partner (továbbiakban: Partner)
Az a Szakember, aki az építőipari késztermékeket egy építkezés helyszínén szakszerűen beépíti / felszereli anélkül, hogy a terméken bármiféle módosítást végrehajtana.

Késztermék (továbbiakban: Termék)
Gyártó által építőipari nyersanyagokból előállított termék.
Forgalmazó által forgalmazott késztermék kategóriák: homlokzati nyílászárók, árnyékolástechnikai termékek, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok és könyöklők.

Gyártó
Az a természetes, vagy jogi személy, aki építőipari nyersanyagok felhasználásával készterméket állít elő.

Gyártás
Folyamat, amely során Gyártó építőipari nyersanyagokból a kért és elvárt egyedi igények alapján egyedi műszaki tartalmú készterméket állít elő.

Gyártói Szállítás
Szolgáltatás, amely során a készterméket a Gyártó telephelyéről Forgalmazó telephelyére (raktárába) szállítják.

Házhozszállítás
Szolgáltatás, amely során a készterméket Gyártó, vagy Forgalmazó telephelyéről Megrendelő címére / telephelyére szállítják.

Várható Gyártási Idő
Időintervallum, amely során Gyártó az építőipari nyersanyagokból készterméket állít elő. Kizárólag tájékoztató jellegű.

Várható Szállítási idő
Időintervallum, amely során a Megrendelést követően a késztermék Forgalmazó telephelyére leszállításra kerül. Kizárólag tájékoztató jellegű.

Rendelési ciklus (továbbiakban: ciklus)
Időintervallum, amin belül Forgalmazó a költséghatékony gyártást és szállítást szem elött tartva egyes Megrendelők Megrendeléseit összegyűjtve, összehangolva teljesíti.

Szerződési Feltételek

1) Forgalmazó vállalja Megrendelő részére a Megrendelő egyedi igényei alapján, egyedi műszaki tartalmú épületasztalos-ipari és árnyékolástechnikai termékek rendelés-felvételét, Gyártó általi gyártását és Gyártói szállítását Forgalmazó telephelyére (továbbiakban: Megrendelés)

2) A Megrendelés történhet személyesen Forgalmazó telephelyein, vagy Megrendelő székhelyén/lakcímén, illetve e-mailben történő nyilatkozattal-rendelés visszaigazolással (továbbiakban: e-mailes visszaigazolás). Telefonos és sms-ben történő rendelésleadásra nincs lehetőség.

2.1) E-mailes visszaigazolásra kizárólag bruttó 500 000 Ft rendelési értékig van lehetőség. Forgalmazó bruttó 500 000 Ft feletti rendelési érték esetén kizárólag papír alapú, Megrendelő aláírásával ellátott Megrendelést tekint hatályosnak függetlenül a Megrendelő által esetlegesen teljesített előlegtől.

3) Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy e-mailben történő visszaigazolás esetén megismerte és elfogadja a Megrendelés folyamatát, a hatályos ÁSZF-et, valamint az Adatvédelmi- és Adatkezelési Nyilatkozatot.

4) Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a megrendelt termékek egyedi igények alapján, egyedi műszaki tartalommal készülnek és kerülnek leszállításra, ezért a személyes egyeztetéseken elhangzott, az árajánlatokban esetlegesen feltüntetett, várható/tervezett szállítási idő kizárólag tájékoztató jellegű és Forgalmazó pontos szállítási dátumot, időpontot nem határoz meg a teljesítésre. Forgalmazó vállalja, hogy Megrendelő által megrendelt termékek tényleges szállítási/teljesítési idejét maximum háromszázhatvanöt naptári napban határozza meg.

5) Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Forgalmazó a háromszázhatvanöt naptári napon belül (ÁSZF 4. pont) a komplett Megrendelésben szereplő termékek gyártásba adását Gyártó(k) felé, majd azok leszállítását a komplett Megrendelésben szereplő termékek gyártási-, szállítási idejét figyelembe véve összehangolva teljesíti.

6) Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Forgalmazó a háromszázhatvanöt naptári napon belül (ÁSZF 4. pont) a komplett Megrendelésben szereplő termékek gyártásba adását Gyártó(k) felé, majd azok leszállítását ciklusokban teljesíti.

7) Megrendelő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy tárgyév december 15-től következő év január 15-ig terjedő (holt)időszak nem tartozik bele a teljesítési időbe (ÁSZF 4. pont).

8) Megrendelő megértette és kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a Megrendelés aláírását, e-mailes visszaigazolást követően kerül sor a pontos, gyártási méretek leadására, vagy Partner általi helyszíni felmérésre úgy a szállítási/teljesítési idő (ÁSZF 4. pont) a módosítások Megrendelő általi jóváhagyását követően lép hatályba. Ilyen esetben a megrendelés számadatai pozitív és negatív irányba is változhatnak, amelynek különbözete a végszámla kiállításakor kerül elszámolásra.

9) Megrendelő kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy Forgalmazó a megrendelésben szereplő késztermékeket és Partner által elvégzett szolgáltatásokat referenciaként használhatja honlapján és egyéb reklámanyagaiban Megrendelő személyes adatainak feltüntetése nélkül.

10) A Forgalmazóval kapcsolatban álló nyílászáró Gyártó az aktuális jogszabályok figyelembevételével a nyílászárókra a teljesítés (lakás, vagy lakóépület alkotórészeként, beépítve, megvásárolt nyílászárók esetén az átadás-átvétel eljárás befejezése) időpontjától számítottan öt éves szavatossági időt vállal. A teljesítés időpontjának a Gyártó a szállítólevél dátumát érti.

11) A Forgalmazóval kapcsolatban álló nyílászáró Gyártó az önállóan (nem lakás, vagy lakásépület alkotórészeként) értékesített nyílászárókra a teljesítés időpontjától számítva egy év jótállást vállal.

11.1) Amennyiben a nyílászáró lakás, vagy lakóépület alkotórészeként, beépítve kerülnek megvásárlásra, úgy a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított három évig az építés-szerelési munka tényleges elvégzőjével (vállalkozó, kivitelező) szemben fordulhat jótállási igényével a Ptk.248.§ és a 181/2003. (XI.5.) Kormányrendelet szabályozására figyelemmel. A jótállási jogokat a lakás, lakóépület tulajdonosa -a lakás tulajdonba adásáig a megrendelő- a vállalkozóval, kivitelezővel szemben érvényesítheti. A gyártóval szemben mind a jótállási-, mind a szavatossági igények érvényesítése a Forgalmazón, illetve a vállalkozón, kivitelezőn keresztül történik.

11.2) A termékről szóló végszámla egyben garancialevél is. Megrendelő igény esetén kérheti Forgalmazótól a Gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozatot. Minőségi kifogást Megrendelő minden esetben írásban (postai tértivevényes levél, vagy e-mail: info@mysablak.hu) köteles közölni. Minőségi kifogás esetén Forgalmazó szakembert küld a hiba kivizsgálására. Jogtalan hibabejelentés esetén Megrendelő köteles Forgalmazónak a kiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni (min. 15.000,-Ft+ÁFA/alkalom).

11.3) A szerkezetek külsérelmi nyomaira, a Megrendelő által történő átvételt követően a Forgalmazó és/vagy Gyártó nem vállal felelősséget, ilyen jellegű reklamációkat a Szállítólevélen, vagy az Átadás-Átvételi lapon jelezve -esetenként fotót mellékelve- fogadja el Forgalmazó és/vagy Gyártó.

12) A TMI Group Kft. Panaszkezelési Szabályzata megtalálható a http://sablak.hu/panaszkezeles honlapon, valamint nyomtatott formában a megrendelő pontokon, irodákban.

13) A TMI Group Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata és Adatkezelési Irányelvei megtalálható a www.sablak.hu/adatvedelem honlapon, valamint nyomtatott formában a megrendelő pontokon, irodákban.

14) Pénzügyi teljesítés, ütemezés

14.1) A pénzügyi teljesítés készpénzben, vagy banki átutalással történhet.

14.2) Az előleg összege bruttó 1 000 000 Ft rendelési értékig
Az előlegszámla/díjbekérő alapján a megrendelés értékének 100%-a, amely a Megrendelés aláírásakor, vagy az e-mailes visszaigazoláskor esedékes.

14.3) Az előleg összege bruttó 1 000 000 Ft rendelési érték felett
Az előlegszámla/díjbekérő alapján a megrendelés értékének (min.) 50%-a, amely a Megrendelés aláírásakor esedékes.

14.3.1) Részszámla (40%)
Forgalmazó a nyílászáró termékek gyártói szállításáról írásos értesítőt (e-mail és/vagy sms) küld Megrendelőnek. Az írásos értesítővel egyidőben Forgalmazó részszámlát állít ki, melyet Megrendelő 3 naptári napon belül köteles kiegyenlíteni. A nyílászáró Gyártó általi házhozszállítás feltétele a részszámla teljesítése.

14.3.2. Hátralék/végszámla (10%)
Forgalmazó a megrendelés hiánytalan teljesítésekor a hátralékról végszámlát állít ki. A megrendelésben szereplő termékek Forgalmazó telephelyéről történő átadás-átvételének/elszállításának/házhozszállításának feltétele a végszámla teljesítése.

15.) A végszámla ellenértékének kiegyenlítéséig a termékek a Forgalmazó kizárólagos tulajdonát képezik.

16) Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy semmilyen jogcímen nem jogosult az előlegen kívül fennmaradó vételárat (hátralék) sem részben, sem egészben visszatartani, azzal szemben a Forgalmazó, vagy Gyártó által írásban el nem ismert, vagy bírói úton jogerősen meg nem állapított igényt támasztani.

17) Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelés aláírása, vagy e-mailes visszaigazolás után már nincs lehetőség arra, hogy Megrendelő az érvényes és hatályos Megrendeléstől egyoldalúan elálljon, vagy azt felmondja. Abban az esetben, ha Megrendelő a konkrét megrendeléstől ennek ellenére visszalép a Forgalmazó a Megrendelő által a megrendeléskor megfizetett előleget nem téríti vissza. Az így megfizetett előleget a felek ebben az esetben bánatpénznek tekintik.

18) Amennyiben Megrendelő és Forgalmazó közös megegyezéssel eláll a Megrendeléstől és a Megrendelő által megfizetett előleg visszafizetésre kerül, úgy Forgalmazó az előleg összegét 30 napos banki átutalással teljesíti a Megrendelő által megjelölt bankszámlaszámra.

19) Forgalmazó helyszíni felmérést, bontást, beépítést, felszerelést, kivitelezést és egyéb építőipari, szakipari munkákat (továbbiakban Szolgáltatások) nem nyújt Megrendelő részére. Forgalmazó a Megrendelő kifejezett kérésére, a Forgalmazóval szerződéses, jogi, pénzügyi kapcsolatban nem álló Partnert ajánlhat a szolgáltatások elvégzésére. Tekintettel arra, hogy Forgalmazó a Partnerrel semmilyen szerződéses, jogi, pénzügyi kapcsolatban nem áll és a szolgáltatások elvégzésére vonatkozóan csak ajánlja az adott Partnert Megrendelőnek, Forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a Partner által vállalt, elvégzett szolgáltatások tekintetében. A szolgáltatásokra irányuló megbízás minden esetben a Megrendelő (megbízó) és Partner (megbízott) között jön létre. Megrendelő, mint Megbízó közvetlenül ad megbízást Partnernek, mint Megbízottnak a megrendelésben szereplő termékek beépítésére / felszerelésére és az esetlegesen kapcsolódó építőipari szolgáltatásokra.

20) A Szolgáltatások esetleges hiányossága, vagy annak szakszerűtlensége -amennyiben nem a Gyártó/Forgalmazó, vagy annak írásos megbízásából harmadik személy végezte- a jótállási, vagy szavatossági igény Gyártóval/Forgalmazóval szemben való érvényesíthetőségét kizárja.

21) A nem a Forgalmazó írásos megbízásából -Partner által- felmért (felmérési jegyzőkönyv) szerkezetek esetleges hibáiért (pl. nyitásirány, méret) felelősséget Forgalmazó nem vállal. A Megrendelő által megadott méretek gyártási (tényleges) méretek.

22) Ha Megrendelőnek a Partner által ajánlott naptári időpont nem megfelelő a Szolgáltatások elvégzésére, úgy Megrendelő átveheti és saját költségére elszállíthatja a megrendelt terméke(ke)t Forgalmazó telephelyéről az ÁSZF 14. 15. és 16. pontjait figyelembe véve.

23) Megrendelő megértette és elfogadja, hogy a szállítási/teljesítési idő (ÁSZF 4. pont) nem azonos a Partner által vállalt szolgáltatások teljesítési idejével.

24) Az elfogadott árajánlatokat, az esetenkénti felmérési jegyzőkönyveket, rajzokat, ábrákat, műszaki leírásokat a Megrendelés mellékletei tartalmazzák.

25) Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben Forgalmazó a Megrendelésben szereplő termék(ek)et nem tudja a szállítási feltételeknek megfelelően teljesíteni, helyettesítheti azt minőségileg és műszakilag megegyező más gyártó terméke(i)vel.

26) Forgalmazó által készített minden ajánlat és írásos anyag Forgalmazó szellemi tulajdonát képezi, melyet Forgalmazó írásos engedélye nélkül -részben, vagy teljes egészében- felhasználni, harmadik fél számára átadni tilos. Amennyiben Megrendelő a Forgalmazó írásos engedélye nélkül részben, vagy teljes egészében felhasználja, azt harmadik fél számára átadja, úgy Megrendelő a Forgalmazónak a komplett ajánlati anyag végösszegének 25%-át köteles megfizetni Ajánlatkészítés díj címen.

27) Esetleges hibás teljesítés esetén Megrendelő nem tarthat igényt kötbérre, kártérítésre Forgalmazó felé. Megrendelő elfogadja, hogy esetleges hibás teljesítés esetén Forgalmazó a Megrendelés nettó értékének max. 12%-ig pénzbeli kedvezményt biztosít Megrendelőnek.

28) Megrendelő Forgalmazó felé semmilyen olyan esetben nem tarthat igényt kötbérre, kártérítésre és kedvezményre, amely Megrendelővel kapcsolatban álló harmadik fél követeléséből és/vagy szerződéséből ered.

29) Megrendelő Forgalmazó felé semmilyen olyan esetben nem tarthat igényt kötbérre, kártérítésre és kedvezményre, amely a Forgalmazóval kapcsolatban álló Gyártó kötelességéből (pl. gyártói szállítás, szavatosság, jótállás) és/vagy mulasztásából, hibájából ered.

30) mySablak™ Priority (mSP) – műanyag nyílászárók rendelése esetén.

  1. hetes* készregyártás – egyéni szállítással, Egri / Káli gyártó telephelyi átvétellel. (mSP3)
  2. hetes* szállítással a mySablak™ siófoki raktárába. (mSP4)

*az előlegjóváírást követő hétfővel kezdődő egész héttől számítva.

30.1) mySablak™ Priority GARANCIA (mSPg)
Amennyiben a leírt feltételek (ÁSZF 30. pont) mégsem teljesülnének úgy a műanyag nyílászárók rendelési értékének 10%-a jóváírásra kerül.

30.2) A mySablak™ Priority kizárólag fehér, illetve standard színes (aranytölgy, dió, antracitszürke) alapszerkezetekre (ablak, bejárati ajtó, erkélyajtó) érvényes. Extra színes, alakos, íves, toló- és speciális szerkezetek egyedi szállítási idővel rendelhetőek.

30.3) A mySablak™ Priority (mSP) díja: nettó 50 000 Ft + a komplett Megrendelés nettó értékének 12%-a.

30.4) A mySablak™ Priority Garancia kizárólag az előlegjóváírást követő hétfővel kezdődő egész héttől számított 4. hét leteltével érvényesíthető.

31) Házhozszállítás esetén Megrendelő feladata gondoskodni a termékek szállítójárműről történő biztonságos lepakolásáról és mozgatásáról. Amennyiben Megrendelő ezt nem vállalja, vagy nem tudja biztosítani, úgy Forgalmazó az alábbi díjak ellenében teljesíti azt:
Emberi erőforrás (rakodómunkás): 15 000 Ft + Áfa / fő / óra
Darus leemelés kalodával szállítógépjárműről: 20 000 Ft + Áfa / óra
Vákuumemelős minidaru: 255 000 Ft + Áfa / nap (9:00-16:00 óráig)
Kiszállási díj: 350 Ft + Áfa / km (Siófoktól)

32) Szerződő felek a Megrendelés teljesítése során törekednek a vitás kérdések tárgyalásos úton való megoldására. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

33) A Megrendelés módosítására kizárólag írásbeli formában (postai tértivevényes levél, vagy e-mail: info@mysablak.hu) kerülhet sor.

34) Megrendelő a Megrendelés aláírásával, vagy e-mailes visszaigazolás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerte és határozottan elfogadja, valamint az egyedi igények alapján gyártott épületasztalos-ipari és árnyékolástechnikai termékeket érintő kérdésekkel, műszaki tartalommal kapcsolatban megfelelő és kielégítő tájékoztatást kapott, azokat megértette és elfogadta.

35) Jelen ÁSZF megtalálható a TMI Group Kft. honlapjain (http://sablak.hu/aszf/, valamint nyomtatott formában az irodákban, megrendelő pontokon.

36) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az ide vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen ÁSZF-et a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadják és jóváhagyják.

Siófok, 2019.10.01.
TMI Group Kft.

Letölthető, korábbi ÁSZF-ek

Kérd INGYENES helyszíni felmérésünket, tanácsadásunkat és árajánlatunkat!


Hívd most a +36 30 606 4059 telefonszámot vagy töltsd ki ajánlatkérő űrlapunkat!

Melléklet feltöltése (Maximális fájlméret: 10MB)