Online ajánlatkérés | Online rendelés | Elektronikus fizetés | Gyorsasági szolgáltatások | Országos szállítás

Általános Szerződési Feltételek | B2C – Fogyasztónak minősülő ügyfeleknek

Hatályos: 2021.04.12-től visszavonásig, vagy új ÁSZF hatályba lépéséig

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) és esetleges mellékletei tartalmaz minden olyan információt és feltételt, amely kötelező érvényű az azt elfogadott felek számára.

Üzleti ügyfelink (B2B) részére jelen általános szerződési feltételek nem hatályosak. Alap esetben B2B ügyfelinkre üzleti keretszerződésünk érvényes, amely kizárólag regisztrációt követően jöhet létre.
További részletek: https://sablak.hu/nyilaszaro-szakmai-partnereknek/

Preambulum

A TMI Group Kft-nek, ezen belül a mySablak® üzletágnak legfőbb célja, hogy -úttörő módon- fejlessze a nyílászáró és árnyékolástechnikai termékek online értékesítését, kiépítse a digitális kommunikációs csatornákat a megrendelőkkel és leképezze az egyedi gyártású termékek online rendelésfolyamatait. A piacon -ezidáig- egyedülálló módon megújítja egyes építőipari termékek gyártási, szállítási módjait és feltételeit, ezzel is alkalmazkodva a 21. század e-kereskedelmi elvárásaihoz. A mySablak® a standard szállítási idővel a piaci árszínvonalhoz képest kedvezőbb árakat biztosít minőségi, elsősorban hazai gyártású termékekre.

Fogalom meghatározások
Használatos Fogalmak és jelentéseik

Ábrák
Minden ábra az adott ingatlan belső nézetében értendő. Egyéb esetben az ábra nézete fel van tüntetve.

Méretek
Minden méret gyártási méret, milliméterben (mm), vagy centiméterben (cm) megadva. A mm ezres helyiértékig (pl. 1235), a cm százas helyiértékig (pl. 123,5) jelölve. Minden egyéb méretezés feltüntetve.

Szerzői jogvédelem
Jelen ÁSZF-nek a tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. További felhasználása írásos engedély nélkül tilos.

Tartós adathordozó
Olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél (e-mail).

Naptári hét
Hétfővel kezdődő, vasárnappal végződő 7 naptári nap.

Elsődleges nyílászáró termékek
Műanyag-, alumínium-, fa homlokzati nyílászárók

Másodlagos nyílászáró termékek
Tetőtéri ablak, beltéri ajtók, garázskapu

Kiegészítő termékek
Külső árnyékolók, belső sötétítők, szúnyoghálók, külső párkány, belső könyöklő

Forgalmazó
TMI Group Kft. (a mysablak.hu, sablak.hu, kubusablak.hu, aluminiumbejaratiajto.hu domain nevek / honlapok tulajdonosa és üzemeltetője, Székhely: 8600 Siófok, Koch Róbert u. 10/B 4. em. 13. ajtó, adószám: 23515811-2-14) az a vállalkozás, aki a termékeket közvetlenül Gyártótól, vagy Nagykereskedőtől vásárolja, hogy azokat tovább értékesítse Megrendelőnek.

Megrendelő
Megrendelő alatt értjük valamennyi Fogyasztónak minősülő természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat, aki a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. Megrendelő, aki a termékek gyártására és leszállítására megbízást ad Forgalmazónak.

Szakképzett vállalkozás, vagy szakképzett személy (továbbiakban: Szakember)
A Szakember az, aki az előképzettsége és tapasztalatai alapján elegendő ismerettel rendelkezik az épületasztalos-ipari és árnyékolástechnikai termékről, ezen kívül tisztában van a hatályos munka- és balesetvédelmi jogszabályokkal, valamint betartja a mindenkori szerelési- és beépítési előírásokat. 

Szolgáltató Partner (továbbiakban: Partner)
Az a Szakember, aki az építőipari késztermékeket egy építkezés helyszínén szakszerűen beépíti / felszereli anélkül, hogy a terméken bármiféle módosítást végrehajtana. 

Késztermék (továbbiakban: Termék)
Gyártó által építőipari nyersanyagokból előállított termék.
Forgalmazó által forgalmazott késztermék kategóriák: homlokzati nyílászárók, árnyékolástechnikai termékek, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok és könyöklők.

Gyártó
Az a természetes, vagy jogi személy, aki építőipari nyersanyagok felhasználásával készterméket állít elő.

Gyártás
Folyamat, amely során Gyártó építőipari nyersanyagokból a kért és elvárt egyedi igények alapján egyedi műszaki tartalmú készterméket állít elő.

Gyártói Szállítás
Szolgáltatás, amely során a készterméket a Gyártó telephelyéről Forgalmazó telephelyére (raktárába) szállítják.

Gyártói Házhozszállítás
Szolgáltatás, amely során a készterméket Gyártó telephelyéről Megrendelő címére / telephelyére szállítják.

Forgalmazói Házhozszállítás
Szolgáltatás, amely során a készterméket Forgalmazó telephelyéről Megrendelő címére / telephelyére szállítják.

Várható/Tervezett Gyártási Idő
Időintervallum, amely során Gyártó az építőipari nyersanyagokból készterméket állít elő. Kizárólag tájékoztató jellegű.

Várható/Tervezett Szállítási idő
Időintervallum, amely során a Megrendelést követően a késztermék Forgalmazó telephelyére leszállításra kerül. Kizárólag tájékoztató jellegű.

Tényleges Szállítási Dátum
Naptári hét, vagy nap, amikorra a Megrendelést követően a késztermék Forgalmazó telephelyére leszállításra kerül.

Rendelési ciklus (továbbiakban: ciklus)
Időintervallum, amin belül Forgalmazó a költséghatékony gyártást és szállítást szem elött tartva egyes Megrendelők Megrendeléseit összegyűjtve, összehangolva teljesíti.

Komissiózás
A komissiózás során a raktárban/telephelyen tárolt áruválasztékból, az egyes vevői megrendelésnek megfelelő összetételű és mennyiségű áruválaszték összeállításra.

Szerződési Feltételek

1) Forgalmazó vállalja Megrendelő részére a Megrendelő egyedi igényei alapján, egyedi műszaki tartalmú épületasztalos-ipari és árnyékolástechnikai termékek rendelés-felvételét, Gyártó általi gyártását és Gyártói szállítását Forgalmazó telephelyére (továbbiakban: Megrendelés)

2) A Megrendelés tartós adathordozón történhet személyesen Forgalmazó telephelyein, vagy Megrendelő székhelyén/lakcímén, illetve elektronikus levélben (e-mail) történő nyilatkozattal-rendelés visszaigazolással (továbbiakban: e-mailes visszaigazolás). Telefonos és sms-ben történő rendelésleadásra nincs lehetőség.

3) Megrendelő megismerte, értelmezte és elfogadja a mySablak® megrendelés, teljesítés folyamatait.

4) Standard szállítási idő: a megrendelt termékek egyedi igények alapján, egyedi műszaki tartalommal készülnek és kerülnek leszállításra, ezért a személyes egyeztetéseken elhangzott, az árajánlatokban esetlegesen feltüntetett, várható/tervezett/átlagos szállítási idő kizárólag tájékoztató jellegű és Forgalmazó pontos szállítási dátumot, időpontot nem határoz meg a teljesítésre (kivéve ÁSZF 30. pont). Forgalmazó vállalja, hogy Megrendelő által megrendelt termékek tényleges szállítási/teljesítési idejét maximum 27, azaz huszonhét naptári hétben határozza meg.

5) Forgalmazó a huszonhét naptári héten belül (ÁSZF 4. pont) a komplett Megrendelésben szereplő termékek gyártásba adását Gyártó(k) felé, majd azok leszállítását a komplett Megrendelésben szereplő termékek gyártási-, szállítási idejét figyelembe véve összehangolva teljesíti.

6) Forgalmazó a huszonhét naptári héten belül (ÁSZF 4. pont) a komplett Megrendelésben szereplő termékek gyártásba adását Gyártó(k) felé, majd azok leszállítását ciklusokban teljesíti.

7) Tárgyév december 15-től következő év január 15-ig terjedő (holt)időszak nem tartozik bele a teljesítési időbe (ÁSZF 4. és 30. pont). Ebben az időszakban tényleges gyártás, szállítás nem történik.

8) Amennyiben a Megrendelés/Szerződés aláírását, e-mailes visszaigazolást, illetve az 1. részszámla teljesítését követően kerül sor a pontos, gyártási méretek leadására, módosítására, vagy Partner általi helyszíni felmérésre úgy a szállítási/teljesítési idő (ÁSZF 4. és 30. pont) a módosítások Megrendelő általi jóváhagyását követően lép hatályba. Ilyen esetben a megrendelés/szerződés számadatai pozitív irányba is változhatnak, amelynek különbözete a végszámla kiállításakor kerül elszámolásra. Forgalmazó a negatív árváltozást nem írja jóvá.

9) Megrendelő kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy Forgalmazó a megrendelésben szereplő késztermékeket és Partner által a beépítés/telepítés helyszínén elvégzett szolgáltatásokat referenciaként használhatja honlapján, közösségi média-felületeken és egyéb reklámanyagaiban -azokról kép- és hanganyagot készítsen- Megrendelő személyes adatainak feltüntetése nélkül.

10.) Amennyiben a nyílászáró lakás, vagy lakóépület alkotórészeként, beépítve kerülnek megvásárlásra, úgy a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás befejezésének időpontjától számított öt évig az építés-szerelési munka tényleges elvégzőjével szemben fordulhat jótállási igényével a Ptk.248.§ és a 181/2003. (XI.5.) Kormányrendelet szabályozására figyelemmel. A jótállási jogokat a lakás, lakóépület tulajdonosa -a lakás tulajdonba adásáig a megrendelő- a Partnerrel/vállalkozóval/kivitelezővel szemben érvényesítheti.

10.1) A gyártóval szemben mind a jótállási-, mind a szavatossági igények érvényesítése a Forgalmazón, illetve a Partner/vállalkozón/kivitelezőn keresztül történik.

10.2) A termékről szóló végszámla egyben garancialevél is. Megrendelő igény esetén kérheti Forgalmazótól a Gyártó által kiállított Teljesítménynyilatkozatot. Minőségi kifogást Megrendelő minden esetben írásban (postai tértivevényes levél, e-mail: info@mysablak.hu, vagy a www.sablak.hu/kapcsolat oldalon) köteles közölni. Minőségi kifogás esetén Forgalmazó szakembert küld a hiba kivizsgálására. Jogtalan hibabejelentés esetén Megrendelő köteles Forgalmazónak a kiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni (min. 20.000,-Ft+ÁFA/alkalom).

11) A TMI Group Kft. Panaszkezelési Szabályzata megtalálható a https://sablak.hu/panaszkezeles/ honlapon, valamint nyomtatott formában a megrendelő pontokon, irodákban.

12) A TMI Group Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata és Adatkezelési Irányelvei megtalálható a https://sablak.hu/adatvedelem/ honlapon, valamint nyomtatott formában a megrendelő pontokon, irodákban.

13) Fizetési módok, pénzügyi teljesítés, ütemezés

13.1) Fizetés készpénzben
Személyesen telephelyeinken, amelyről Forgalmazó készpénzfizetési számlát, vagy pénztár-bevételi bizonylatot állít ki.

13.2) Fizetés banki átutalással
Díjbekérők, részszámlák, vagy végszámla alapján Budapest Banknál vezetett forint (HUF), illetve Revolut Ltd-nél vezetett euro (€) bankszámlára.

13.3) Fizetés bankkártyával
VPOS | Online, bankkártyás fizetés a szamlazz.hu közreműködésével kiállított, majd Megrendelő e-mail címére kiküldött díjbekérő, e-számla alapján.
POS | Személyesen telephelyeinken fizikai, NFC alkalmas terminál segítségével.

13.4) Az 1. részszámla összege bruttó 1 000 000 Ft rendelési értékig
Az 1. részszámla (díjbekérő) alapján a megrendelés értékének 100%-a, amely a Megrendelés aláírásakor, vagy az e-mailes visszaigazoláskor esedékes.

13.4.1) Végszámla 0, azaz nulla forintról kerül kiállításra.

13.5) Az 1. részszámla összege bruttó 1 000 000 Ft rendelési érték felett
Az 1. részszámla (díjbekérő) alapján a megrendelés értékének 50%-a, amely a Megrendelés aláírásakor, vagy az e-mailes visszaigazoláskor esedékes.

13.5.1) 2. Részszámla (40%)
Forgalmazó az elsődleges nyílászáró termékek gyártói készre-jelentéséről és/vagy gyártói szállításáról írásos értesítőt (e-mail és/vagy sms) küld Megrendelőnek. Az írásos értesítővel egyidőben Forgalmazó kiállítja a 2. részszámlát, melyet Megrendelő 2 naptári napon belül köteles kiegyenlíteni. Az elsődleges nyílászáró termékek Gyártói szállítás,  illetve a Forgalmazói-, vagy Gyártói házhozszállítás feltétele a 2. részszámla teljesítése.

13.5.1.1) Amennyiben a 2. részszámla a fizetési határidőre nem kerül teljesítése, úgy az a gyártói szállítás átütemezését eredményezi. Átütemezés esetén a szállítási-, anyagmozgatási díj (ÁSZF 31. pont) ismét, valamint 50 000 Ft + ÁFA pótszállítási díj kiszámlázásra kerül Megrendelőnek.

13.5.2.) Végszámla (10%)
Forgalmazó a megrendelés hiánytalan teljesítésekor végszámlát állít ki. A megrendelésben szereplő termékek Forgalmazó telephelyéről történő átadás-átvételének/elszállításának/házhozszállításának feltétele a végszámla teljesítése.

13.6) A felek közös megegyezéssel eltérhetnek a 13.4) és 13.5) ponttól, mely eltérést az árajánlatban/megrendelőn/szerződésen tüntetnek fel a pénzügyi teljesítés résznél.

14) Forgalmazó az elsődleges nyílászáró termékekhez esetlegesen tartozó másodlagos nyílászáró termékeket és/vagy kiegészítő termékeket kizárólag a 2. részszámla teljesítését követően küldi gyártásba gyártó(k) felé.

15) A végszámla ellenértékének kiegyenlítéséig a termékek a Forgalmazó kizárólagos tulajdonát képezik.

16) Megrendelő semmilyen jogcímen nem jogosult az 1. részszámlán kívül fennmaradó vételárat (2. részszámla és/vagy végszámla) sem részben, sem egészben visszatartani, azzal szemben a Forgalmazó, vagy Gyártó által írásban el nem ismert, vagy bírói úton jogerősen meg nem állapított igényt támasztani.

17) Megrendelő a Megrendelés aláírása, vagy e-mailes visszaigazolás után már nincs lehetősége arra, hogy az érvényes és hatályos Megrendeléstől egyoldalúan elálljon, vagy azt felmondja. Abban az esetben, ha Megrendelő a konkrét megrendeléstől ennek ellenére visszalép a Forgalmazó a Megrendelő által megfizetett 1. részszámla összegének 30%-át nem téríti vissza, ebben az esetben a felek azt bánatpénznek tekintik.

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

18) Amennyiben Forgalmazó a megrendeléstől/szerződéstől egyoldalúan eláll, úgy Megrendelőnek az 1. részszámla összegének 30%-val megegyező bánatpénzt fizet, melynek összegét kizárólag 90 napos banki átutalással teljesíti a Megrendelő által megjelölt bankszámlaszámra.

19) Amennyiben Megrendelő egyoldalúan áll el a Megrendeléstől/Szerződéstől úgy Forgalmazó a bánatpénz összegével csökkentett 1. részszámla összegét kizárólag 90 napos banki átutalással teljesíti a Megrendelő által megjelölt bankszámlaszámra.

19.1) Amennyiben Megrendelő és Forgalmazó közös megegyezéssel áll el a Megrendeléstől/Szerződéstől és a Megrendelő által megfizetett 1. részszámla összege visszafizetésre kerül, úgy Forgalmazó az összeget kizárólag 90 napos banki átutalással teljesíti a Megrendelő által megjelölt bankszámlaszámra.

20) Forgalmazó az 1. és 2. részszámla összegét saját teljesítésének és saját működésének elősegítése érdekében sajátjaként kezeli és felhasználja.

21) Forgalmazó helyszíni felmérést, bontást, beépítést, felszerelést, kivitelezést és egyéb építőipari, szakipari munkákat (továbbiakban Szolgáltatások) nem nyújt Megrendelő részére. Forgalmazó a Megrendelő kifejezett kérésére, a Forgalmazóval szerződéses, jogi, pénzügyi kapcsolatban nem álló Partnert ajánlhat a szolgáltatások elvégzésére. Tekintettel arra, hogy Forgalmazó a Partnerrel semmilyen szerződéses, jogi, pénzügyi kapcsolatban nem áll és a szolgáltatások elvégzésére vonatkozóan csak ajánlja az adott Partnert Megrendelőnek, Forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal a Partner által vállalt, elvégzett szolgáltatások tekintetében. A szolgáltatásokra irányuló megbízás minden esetben a Megrendelő (megbízó) és Partner (megbízott) között jön létre. Megrendelő, mint Megbízó közvetlenül ad megbízást Partnernek, mint Megbízottnak a megrendelésben szereplő termékek beépítésére / felszerelésére és az esetlegesen kapcsolódó építőipari szolgáltatásokra.

22) A Szolgáltatások esetleges hiányossága, vagy annak szakszerűtlensége -amennyiben nem a Gyártó/Forgalmazó, vagy annak írásos megbízásából harmadik személy végezte- a jótállási, vagy szavatossági igény Gyártóval/Forgalmazóval szemben való érvényesíthetőségét kizárja.

23) A nem a Forgalmazó írásos megbízásából -Partner által- felmért (felmérési jegyzőkönyv) szerkezetek esetleges hibáiért (pl. nyitásirány, méret) felelősséget Forgalmazó nem vállal. A Megrendelő által megadott méretek gyártási (tényleges) méretek.

24) Ha Megrendelőnek a Partner által ajánlott naptári időpont nem megfelelő a Szolgáltatások elvégzésére, úgy Megrendelő átveheti és saját költségére elszállíthatja a megrendelt terméke(ke)t Forgalmazó telephelyéről.

25) A szállítási/teljesítési idő (ÁSZF 4) és 30) pont) nem azonos a Partner által vállalt szolgáltatások teljesítési idejével.

26) Az elfogadott árajánlatokat, az esetenkénti felmérési jegyzőkönyveket, rajzokat, ábrákat, műszaki leírásokat a Megrendelés mellékletei tartalmazzák.

27) A kiegészítő termékek pontos gyártási méretei -Partner által- a nyílászáró termékek helyszínen történő beépítését/telepítését követően kerülnek pontosításra, felmérésre.

28) Amennyiben Forgalmazó a Megrendelésben szereplő termék(ek)et nem tudja a szállítási feltételeknek megfelelően teljesíteni, helyettesítheti azt minőségileg és műszakilag megegyező más gyártó terméke(i)vel.

29) Forgalmazó által készített minden ajánlat és írásos anyag Forgalmazó szellemi tulajdonát képezi, melyet Forgalmazó írásos engedélye nélkül -részben, vagy teljes egészében- felhasználni, harmadik fél számára átadni, továbbítani tilos. Amennyiben Megrendelő a Forgalmazó írásos engedélye nélkül részben, vagy teljes egészében felhasználja, azt harmadik fél számára átadja, továbbítja, úgy Megrendelő a Forgalmazónak €500, azaz ötszáz eurót köteles megfizetni Ajánlatkészítés díj címen.

30) Opciós szállítási idő(k), feltételek és díjak

30.1) mySablak® 1W (mS1W) – műanyag nyílászárók rendelése esetén.
1. hetes* készregyártás – egyéni szállítással, Egri / Káli gyártói telephelyi átvétellel. (mS1W-1)
2. hetes** szállítással a mySablak® siófoki raktárába (mS1W-2)
*az 1. részszámla teljesítését követő szerdától számított 13 nap.
**az 1. részszámla teljesítését követő szerdától számított 20 nap.

30.1.1) mySablak® 1W GARANCIA (mS1Wg)
Amennyiben a leírt feltételek (ÁSZF 32.1. pont) mégsem teljesülnének úgy a műanyag nyílászárók rendelési értékének 10%-a jóváírásra kerül.

30.1.2) A mySablak® 1W kizárólag fehér alapszerkezetekre (ablak, bejárati ajtó, erkélyajtó) érvényes. Színes, alakos, íves, toló- és speciális szerkezetek egyedi szállítási idővel rendelhetők.

30.1.3) Amennyiben a szerkezet(ek)/bejárati ajtó ajtópanellel/díszpanellel/különleges üveggel (továbbiakban: betét) kerül megrendelésre, úgy a betét rétegvastagságával megegyező hőszigetelő, fehér (stadur) panellel kerül leszállításra. A kiválasztott betét egy későbbi időpontban kerül leszállításra.

30.1.4) A mySablak® 1W (mS1W) díja: a komplett Megrendelés/Szerződés értékének 25%-a.

30.1.5) A mySablak® 1W Garancia kizárólag az 1. részszámla teljesítését követő szerdától számított 21. nap leteltével érvényesíthető.

30.2) mySablak® Priority (mSP) – műanyag nyílászárók rendelése esetén.
3. hetes* készregyártás – egyéni szállítással, Egri / Káli gyártó telephelyi átvétellel. (mSP3)
4. hetes* szállítással a mySablak® siófoki raktárába. (mSP4)
*az 1. részszámla teljesítését követő naptári héttől számítva

30.2.1) mySablak® Priority GARANCIA (mSPg)
Amennyiben a leírt feltételek (ÁSZF 32.2 pont) mégsem teljesülnének úgy a műanyag nyílászárók rendelési értékének 10%-a jóváírásra kerül.

30.2.2) A mySablak® Priority kizárólag fehér, illetve standard színes (aranytölgy, dió, antracitszürke) alapszerkezetekre (ablak, bejárati ajtó, erkélyajtó) érvényes. Extra színes, alakos, íves, toló- és speciális szerkezetek egyedi szállítási idővel rendelhetők.

30.2.3) Amennyiben a szerkezet(ek)/bejárati ajtó ajtópanellel/díszpanellel/különleges üveggel (továbbiakban: betét) kerül megrendelésre, úgy a betét rétegvastagságával megegyező hőszigetelő, fehér (stadur) panellel kerül leszállításra. A kiválasztott betét egy későbbi időpontban kerül leszállításra.

30.2.4) A mySablak® Priority (mSP) díja: a komplett Megrendelés/Szerződés értékének 20%-a.

30.2.5) A mySablak® Priority Garancia kizárólag az 1. részszámla teljesítését követő naptári héttől számított 4. naptári hét elteltével érvényesíthető.

30.3) A mySablak® 1W (ÁSZF 30.1 pont) és mySablak® Priority (ÁSZF 30.2 pont) igénylésének és teljesítésének feltétele a komplett Megrendelés/Szerződés értékének 100%-ának 1. részszámlában történő megfizetése.

31) Házhozszállítás esetén Megrendelő feladata gondoskodni a termékek szállítójárműről történő biztonságos lepakolásáról és mozgatásáról. Amennyiben Megrendelő ezt nem vállalja, vagy nem tudja biztosítani, úgy Forgalmazó az alábbi kapcsolt szolgáltatások díjszabása alapján teljesíti azt:

Sztreccs védőfóliázás: 2 800 Ft + Áfa / m2
Szállítókaloda (fém) 100 000 Ft + Áfa / kaloda
Egyutas fa kaloda: 25 000 Ft + Áfa  / kaloda
Anyagmozgatás alapdíj: 1000 Ft + Áfa / tok db
Toló szerkezetek anyagmozgatás díja: 12 000 Ft + Áfa / fm (tokszélességre számítva)
Üveg anyagmozgatás díja: 4 500 Ft + Áfa / m2
Gyártói/Forgalmazói házhozszállítás Siófok területén: 15 000 Ft + Áfa
Gyártói/Forgalmazói házhozszállítás Siófok területén kívül: 15 000 Ft+Áfa + 400 Ft+Áfa / km (Siófoktól)
Emberi erőforrás (rakodómunkás): 15 000 Ft + Áfa / fő / minden megkezdett óra
Darus leemelés kalodával szállítógépjárműről: 19 500 Ft + Áfa / minden megkezdett óra
Vákuumemelős minidaru: 190 000 Ft + Áfa / nap (9:00-16:00 óráig)
Kiszállási díj: 350 Ft + Áfa / km (Siófoktól)
Emelet díj: 1 500 Ft + Áfa / tok, vagy üveg db / emelet

32) Házhozszállítás (címre szállítás) esetén Megrendelő kizárólagos feladata gondoskodni az átadás-átvétel helyszínének megközelíthetőségéről, a helyszínen történő biztonságos lepakolás és mozgatás feltételeiről (pl. parkolóhely biztosítás, tereprendezés). Amennyiben Megrendelő ezt nem biztosítja, úgy Forgalmazó a házhozszállítást nem teljesíti és a készterméke(ke)t saját telephelyére szállítja, ahol 15 000 Ft + Áfa/naptári hét/megrendelés tárolja azt a tényleges átadás-átvételig. Forgalmazó a meghiúsult házhozszállítás esetén a kapcsolt szolgáltatások díját kiszámlázza Megrendelőnek.

33) Kapcsolattartás
Forgalmazó automatizált technológiákat és/vagy előre rögzített üzeneteket, sablonokat használ a kapcsolattartásra. A kapcsolattartásra Megrendelő által önként megadott elérhetőségeket, személyes adatokat (ÁSZF 12. pont) használja Forgalmazó.

33.1) mySablak® Support | e-Ügyféltámogatás
Forgalmazó a Megrendelést/Szerződéskötést követően (aktív ügyfél) a TMI Group Kft. mySablak® Support webes felületét (továbbiakban: Felület) jelöli ki kapcsolattartásra. A felületen beérkező megkereséseket, információkéréseket Forgalmazó hétköznapokon-munkanapokon dolgozza fel.

mySablak® Support | e-Ügyféltámogatás: https://sablak.hu/kapcsolat/

33.2) Rendelési státuszok

Gyártóhoz továbbítva / Gyártás lehívásra vár (a teljesítés megkezdése)
Forgalmazó megkezdi a teljesítést, a termékek gyártásához szükséges műszaki adatokat/információkat/dokumentációkat az adott gyártó rendelésfelvételének feltételeinek, módja szerint továbbította Gyártónak. A tényleges gyártás még nem kezdődik el.

Gyártásra lehívva
Forgalmazó teljesíti a tényleges gyártás megkezdéséhez szükséges további feltételeket, pl. előleg-, részszámla utalás, rendelés-, gyártás visszaigazolás. A tényleges gyártás megkezdődik.

Készre gyártva / Szállításra vár
Megrendelő által megrendelt termék(ek)et Gyártó készre gyártotta, azt telephelyén tárolja, a szállítás-szervezés folyamatban.

Termékek raktáron / Komissiózás
A Késztermék(ek) Gyártó telephelyéről Forgalmazó telephelyére leszállításra került.

34) Megrendelő megértette és elfogadja, hogy az internetes- és/vagy közösségi média felületeket -kiemelten az ezeken belül megtalálható TMI Group Kft/mySablak® oldalait- nem használja visszás módon és célokra (ilyen visszaélések közé sorolva különösen, de nem kizárólagosan az ÁSZF-től eltérő, a jogos és tárgyilagosan megfogalmazott, indoklás nélküli negatív értékelések, vélemények közzététele.)

34.1) Megrendelő megértette és elfogadja, hogy nem vesz részt tevékenyen, ösztönzőleg, vagy finanszírozóként valótlan értékelések, vélemények elhelyezésében. Valótlan értékelésnek, véleménynek tekintendő minden olyan hamis értékelés, vélemény, mely nem Megrendelő nevével jelzett profilról közzétett és amelyet nem előz meg valódi vásárlás, vagy termékhasználat és amelynek célja a mySablak® oldalaira látogató vásárlók, fogyasztók megtévesztése az adott termék/szolgáltatás minőségével kapcsolatban és/vagy, amelyet azzal a szándékkal tesznek közzé, hogy mesterségesen befolyásolják a mySablak® megítélését és pozícióját az internetes és közösségi média oldalak tekintetében.

34.2) Jelen ÁSZF 34. és/vagy 34.1) pontjában foglaltak esetén Megrendelő igazolt eseményenként €1 000, azaz ezer euró összegű kötbért köteles megfizetni.

35) Amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése részben, vagy egészben jogszabályba ütközőnek, érvénytelennek, tisztességtelennek, semmisnek, ki nem kényszeríthetőnek, vagy végrehajthatatlannak bizonyulna a hatályos Szabályozás, vagy jogerős bírói végzés értelmében, úgy ennek ténye az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezéseinek alakiságát, jogszerűségét, érvényességét és kikényszeríthetőségét nem érinti.

36) Felek rögzítik, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt bármely kötelezettség nemteljesítése szerződésszegésnek minősül, melynek tényéről a kötelezettségszegő fél írásos értesítést kap.

37) Forgalmazó és Megrendelő megállapodnak abban, hogy semmi esetben sem fordulnak a sajtóhoz, (közösségi) médiához, vagy tesznek olyan sajtónyilatkozatot, nyilvános közlést, vagy kijelentést, amely a másik fél külső megítélését hátrányosan érintheti, vagy jó hírnevét csorbíthatja.

38) Szerződő felek a Megrendelés teljesítése során törekednek a vitás kérdések békés, tárgyalásos úton való megoldására. Forgalmazó a vitás kérdések békés, tárgyalásos úton való megoldása alatt a legalább két alkalommal megvalósult személyes egyeztetést, tárgyalást érti.

39) A Megrendelés módosítására kizárólag írásbeli formában (postai tértivevényes levél, e-mail: info@mysablak.hu, mySablak® Support: https://sablak.hu/kapcsolat/) kerülhet sor.

40) Forgalmazó az aktív ügyfél általi írásos megkereséseket (postai levél, e-mail) hétköznapokon-munkanapokon dolgozza fel, kézbesítéstől számított legfeljebb 30 nap alatt.

41) Megrendelő az egyedi igények alapján gyártott épületasztalos-ipari és árnyékolástechnikai termékeket érintő kérdésekkel, műszaki tartalommal kapcsolatban megfelelő és kielégítő tájékoztatást kapott, azokat megértette és elfogadta.

42) Jelen ÁSZF megtalálható, letölthető a TMI Group Kft./mySablak® honlapjain https://sablak.hu/aszf/ valamint nyomtatott formában az irodákban, megrendelő pontokon.

43) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az ide vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók

Siófok, 2021.04.12.

TMI Group Kft.

Letölthető, korábbi ÁSZF-ek

Kérd INGYENES helyszíni felmérésünket, tanácsadásunkat és árajánlatunkat!


Töltsd ki ajánlatkérő űrlapunkat!

Melléklet feltöltése (Maximális fájlméret: 10MB)